S námi se cítíte bezpečně

Školení PO a BOZP

Bezpečnost práce je jedním z kritických aspektů každého pracovního prostředí. V HASTEKO s.r.o. chápeme význam správné bezpečnostní kultury a nabízíme rozsáhlé služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

SLUŽBY

Školení PO a BOZP

Školení BOZP

Pro zajištění bezpečnosti vašich zaměstnanců a plnění zákonných povinností je nezbytné, aby každý nový zaměstnanec absolvoval povinné školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Toto školení je klíčové a bez jeho úspěšného absolvování není povolen přístup zaměstnance na pracoviště. Tímto způsobem také snadno splníte veškeré povinnosti stanovené Zákoníkem práce.

 • Školení při nástupu nových zaměstnanců
 • Průvod a zaškolení na pracovišti (provádí kompetentní osoba)
 • Pravidelné školení stávajících zaměstnanců
 • Specializovaná školení pro konkrétní profese
 • Školení zaměřená na práci v nadzemních výškách
 • Odborná školení pro vedoucí pracovníky s udělením kvalifikačního osvědčení
 • Školení pro zaměstnance externích firem spolupracujících s našimi klienty
 • Kvalifikační školení vedoucí k získání osvědčení
 • Příprava komplexní dokumentace školení včetně písemného ověření
 • Aktuálně také poskytujeme školení pro vazače břemen třídy A a B

Školení PO a BOZP

Školení PO

Zajištění vaší odborné připravenosti pro práci je klíčové pro bezpečnost vašich pracovišť a zároveň nezbytné pro splnění právních předpisů v oblasti požární ochrany. Proto nabízíme odborné školení, které vám pomůže splnit tyto požadavky.

 • Plánování témat a časových harmonogramů školení
 • Školení zaměstnanců na standardních pozicích
 • Školení vedoucích pracovníků
 • Specializovaná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů PO
 • Ověření znalostí prostřednictvím testování
 • Udělení písemných osvědčení o úspěšném absolvování školení pro vedoucí pracovníky
 • Monitorování termínů pro opakování školení a včasné upozornění na jejich blížící se lhůty