S námi se cítíte bezpečně

BOZP - Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je jedním z kritických aspektů každého pracovního prostředí. V HASTEKO s.r.o. chápeme význam správné bezpečnostní kultury a nabízíme rozsáhlé služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

SLUŽBY

BOZP - Bezpečnost práce

Naše služby a produkty v oblasti BOZP

Zpracování kompletní dokumentace v oblasti BOZP
Pomáháme vám s vypracováním a aktualizací veškeré dokumentace týkající se Bezpečnosti práce (BOZP), včetně bezpečnostních pokynů, evakuačních plánů a dalších důležitých dokumentů.

Školení v oblasti BOZP a PO
Nabízíme různé typy školení v oblasti Bezpečnosti práce (BOZP) a Požární ochrany (PO) pro zaměstnance na různých úrovních a specializované kurzy pro specifické profese.

Revize elektrických zařízení
Naši odborníci provádějí pravidelné revize elektrických zařízení, včetně spotřebičů, strojů a nářadí, abychom zajistili, že všechna zařízení splňují bezpečnostní standardy.