S námi se cítíte bezpečně

PO - Požární ochrana

Naše firma HASTEKO s.r.o. se specializuje na komplexní služby v oblasti požární ochrany. Jsme vaším důvěryhodným partnerem pro zajištění bezpečnosti vašich pracovních prostorů a budov.

SLUŽBY

PO - Požární ochrana

Naše služby a produkty v oblasti požární ochrany

Revize, oprava, montáž a prodej produktů PO jako např. hasičské přístroje, hydranty a hydrantové systémy, detektorů a hlásičů, sorpčních prostředků, bezpečnostních tabulek a dále protipožární ch revizních dvířek a protipožárních dveří.

Zpracování kompletní dokumentace v oblasti PO
Naše firma HASTEKO s.r.o. vám nabízí komplexní služby zpracování dokumentace v oblasti Požární ochrany (PO). Zajišťujeme, že veškerá dokumentace, která souvisí s požární ochranou vaší organizace, je pečlivě vypracována a aktualizována podle platných předpisů.

Školení v oblastí BOZP a PO
Naše školení v oblasti Požární ochrany (PO) a Bezpečnosti práce (BOZP) jsou určena pro různé typy organizací a profesí. Nabízíme školení, která jsou přizpůsobena vašim specifickým potřebám a požadavkům.

Protipožární ochrana staveb - Spolupracujeme s renomovanými značkami jako PROMAT, HILTI, INTUMEX, DUNAMENTI pro zajištění požární ochrany staveb, včetně protipožárních ucpávek a nátěrů.

Kontrola požárních klapek,
požárních stěnových uzávěrů, klapek pro odvod tepla a kouře: Naši odborníci provádějí pravidelnou kontrolu a údržbu těchto prvků, aby byla zajištěna jejich spolehlivost v případě požáru.