Služby BOZP a PO

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO):

- Prohlídky pracovišť – zhodnocení stavu BOZP a PO, návrh na odstranění případných nedostatků, periodické prohlídky pracovišť, provedení prověrky BOZP dle požadavku zákoníku práce, prohlídky stavu PO stanovené zákonem o požární ochraně.

- Vypracování příslušné dokumentace BOZP a PO a její aktualizace.

- Provádění školení BOZP a PO – vstupní, periodické, mimořádné, školení vedoucích zaměstnanců, školení preventivních požárních hlídek.

- Audit bezpečnostního značení – kontrola rozmístnění bezpečnostních tabulek ve všech prostorách (únikové cesty, hlavní uzávěry plynu, vody a hlavní vypínače el. energie).

- Vypracování bezpečnostních pokynů pro obsluhu strojů, zařízení.

- Analýza a hodnocení rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců dle požadavků § 103 zákoníku práce (vyhledání rizik, zjišťování jejich příčin, zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění – zpracování potřebné dokumentace).

- Metodická pomoc při zavedení systému pro přidělování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

- Provedení kategorizace prací, zajištění měření rizikových faktorů (pokud je třeba) a zpracování potřebné dokumentace.

- Vedení evidence pracovních úrazů – zpracování potřebné dokumentace, spolupráce při vyšetřování příčin úrazu, sepsání záznamu o úrazu.

- Kontroly a audity stavu BOZP a PO před hlášenou kontrolou OIP (oblastního inspektorátu práce) nebo SPD (státního požárního dozoru).

- Školení řidičů referentských vozidel

- Konzultace v oblasti BOZP a PO – dle dohody.

S námi se cítíte bezpečně
Zavolejte nám +420 604 728 237
Napište nám